Svetový deň mlieka na školách – Deň v bielom

O tom, aké je mlieko zdravé a dôležité pre zdravý rast a vývin už  naše deti veľmi dobre vedia. My v ŠKD sme si tento deň užili naplno. Tvorili sme, vystrihovali, lepili a skladali. Vyfarbovali sme kravičky a  vyrábali plagáty. Pozreli sme si prezentáciu Cesta mlieka a vypracovali kvíz o mlieku. Svetový deň mlieka na školách je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko ako každodennú súčasť života dieťaťa.