“SKHU IT EDUCATION LEGO SPIKE”

Dňa 29.9.2022 sa žiaci Martin Gonda a Kamil Majdák zúčastnili súťaže “SKHU IT EDUCATION LEGO SPIKE”. Žiaci súťažili v stavbe a programovaní robotov postavených z lega. Robot mal autonómne riešiť zadané úlohy. Napríklad sám detekovať cestu a ísť po nej alebo rozlíšiť farby. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov z košických škôl a 30 žiakov z Miškolca. Skúsenosti, ktoré žiaci načerpali, sú pre nich veľkým prínosom.