Zber jedlých olejov a tukov

Dobrý deň,
na našej Trebiške nám pribudla nová oranžovo-čierna nádoba. Budeme do nej zbierať použitý jedlý olej a tuk. Chceme tak zabrániť znečisťovaniu odpadových vôd a zároveň šetriť prírodné zdroje.
Obraciame sa na vás všetkých s prosbou o pomoc. Prosíme, aby ste doma nevyhadzovali použitý kuchynský olej a masť do odpadu, ale ho zbierali do plastovej nádoby (ideálne od oleja). Tú potom plnú a uzatvorenú vrchnákom môžete doniesť do školy a vložiť do zbernej nádoby.
Čo sa dá zbierať?
Olej z vyprážania a fritovania, použitá masť, zvyšok marinády, olej zo šalátov alebo z potravín v konzervách.
Nech je naša voda čistejšia!
V spolupráci s KOSIT-om poďme triediť olej v kuchyni!
Všetkým vopred ďakujeme!

 

Video Triedim OLEJ v kuchyni