Florbalový turnaj

Dňa 10.3.2022 a 11.3.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo vo florbale. Počas celého turnaja bola skvelá atmosféra, o čom svedčí aj vysoký počet zapojených tried do tejto akcie.

Žiaci a žiačky boli rozdelení do dvoch kategórií – mladší žiaci/žiačky – 5. a 6. ročník a starší žiaci/žiačky – 7., 8. a 9. ročník. Hralo sa skupinovým systémom ,,každý s každým“ a po odohraní všetkých zápasov vzišiel víťaz turnaja a celoškolského kola v každej kategórii.

Poradie v kategórii

Mladšie žiačky: 1. miesto – 6.B, 2. miesto – 5.B, 3. miesto – 6.C.

Staršie žiačky: 1. miesto – 8.C, 2. miesto – 7.B, 3. miesto – 7.C.

Starší žiaci: 1. miesto – 9.A, 2. miesto – 8.A, 3. miesto – 9.B.

Mladší žiaci: 1. miesto – 6.C, 2. miesto – 6.B, 3. miesto – 5.A.

Ďakujeme žiakom za prejavenú účasť na turnaji, ktorý sa niesol v duchu pravidiel fair play. Dúfame, že sa v takomto vysokom počte stretneme i na budúcom ročníku školského florbalového turnaja.