Odvrátená tvár internetu

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v termíne od 11. 02. 2022 do 04. 03. 2022 súťaž pre žiakov II. stupňa na tému: „Odvrátená tvár internetu“. Cieľom súťaže bolo zistiť vnímanie významu internetu a sociálnych sietí žiakmi základných škôl a zvyšovanie informovanosti o nástrahách, výhodách a nevýhodách internetu, bezpečného používania internetu prostredníctvom tvorivej činnosti.

Súťažné kategórie pre cieľové skupiny:

  1. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ
  2. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ

Dňa 07. 03. 2022 trojčlenná hodnotiaca komisia vybrala v každej kategórii tri práce, ktorých autori boli odmenení upomienkovými predmetmi z úrovne Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

V I. kategórii sa umiestnila na krásnom 3. mieste Gréta Chladná z 5. B triedy.

V II. kategórii získala vynikajúcim dielom 2. miesto Timea Ondíková z 8. A triedy.

Tri najlepšie práce z každej kategórie budú zverejnené aj na facebookej stránke FACEBOOK/POLICIA/KOSICE.

Ďakujeme všetkým žiakom za účasť na výtvarnej súťaži a výhercom srdečne blahoželáme.