MDŽ v ŠKD

MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok ustanovený OSN. Každoročne pripadá tento sviatok na dátum 8. marec. Je to sviatok všetkých žien. Slávi sa v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam. Deti svojim mamičkám, niektoré aj sestričkám a babičkám, vyrobili milých mackov so srdiečkom a venovaním. Bolo to trošku náročnejšie, ale o to väčšiu radosť mali deti zo svojich mackových  pozdravov.