Fullova ruža

Žiaci VI. C na hodine výtvarnej výchovy vytvárali reprodukciu umeleckého diela Ľ. Fullu s názvom Balóny. Úlohy sa zhostili majstrovsky. Veď, posúďte sami.