Oznam

Oznamujem, že v termíne od 26.02.2020 do 28.02.2020 po konzultácii s RÚVZ udeľujem chrípkové prázdniny z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov. Vyučovanie začne v pondelok po jarných prázdninách 09.03.2020.
Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy