Geniálna hlavička

Geniálna hlavička – medzitriedna súťaž 4. ročníka. Aj v tomto roku si žiaci zo všetkých štvrtáckych tried rozhýbali mozgové závity rôznymi logickými alebo vedomostnými úlohami, ktoré riešili v rámci súťaže o titul „Geniálna hlavička“. Najprv súťažili v triednom kole a riešili všeobecno-vedomostné úlohy v kvíze. Ten, kto získal najviac správnych odpovedí, stal sa „Najmúdrejšou hlavičkou“ triedy a postúpil do medzitriedneho kola. Nakoniec o titul „Geniálna hlavička“ súťažili: Barborka Hrabovecká zo 4. A, Adam Nalevanko zo 4. B a Max Trudňák zo 4. C. Riešili rôzne hádanky, logické hádanky, skladali tangrami … Titul v tomto roku získal Maxík Trudňák zo 4. C a stal sa „Geniálnou hlavičkou“. Gratulujeme žiačikovi k takejto šikovnej hlavičke aj rodičom k ich šikovnému synkovi.

Odmeny nám financovala RADA RODIČOV. Ďakujeme veľmi pekne.