Hviezdy v 4. C

Hviezdy sú vzdialené. Zdajú sa nám však ako blízke svetielka. Už dávno si o nich ľudia rozprávali príbehy, spojili ich do obrazcov-súhvezdí. V rámci učiva o vesmíre sme pozorovali  hviezdy v blízkom planetáriu. Ale dostali sme kúsok hviezdnej oblohy aj do našej triedy-4. C, aby sme mohli pozorovať najznámejšie súhvezdia a vyrobili sme si „hviezdohľady“. Naučili sme sa ich vyhľadať podľa obrazca aj na oblohe. Možno sa nám to raz zíde, až budeme s niekým nám milým pozorovať nočnú oblohu.