Hasičský zbor na košickom letisku

Žiaci V. A navštívili hasičský zbor na košickom letisku. Privítal ich pán Marcel Kiss, veliteľ hasičského zboru, ktorý bol ich sprievodcom počas celej exkurzie.

Svoju prehliadku začali pri skeneri, ktorou prešiel každý. Letiskovým autobusom  sa previezli k technike, ktorá pomáha na letisku pri úprave letiskovej dráhy a technike, ktorá sa používa pri prílete, odlete a upratovaní lietadiel. Žiaci mali možnosť nazrieť aj do kabíny niektorých strojov. Prehliadka pokračovala do garáže, kde sú pripravené k akcii hasičské autá. „Ako to vyzerá v kabíne, čo všetko hasiči majú k dispozícii pri zásahu, koľko litrov vody je v aute, aké dlhé hadice majú, koľko hasičov sa zmestí do auta?“ to boli otázky piatakov, na ktoré pán veliteľ odpovedal. Nakoniec mali žiaci možnosť nasadnúť a previesť sa hasičským autom, jediným svojho druhu v Košiciach. Pán veliteľ žiakom ukázal, ako sa narába s hasiacou hadicou a zo žiakov sa na chvíľu stáli malí hasiči. To bolo radosti! Pokračovali k pristávacej dráhe a s radosťou vítali pristávajúce lietadlo. Dokonca ich zbadal aj pilot a veselo im zamával. Po pristátí lietadla  mali možnosť vidieť, ako pasažieri z lietadlá vystupujú.

Exkurzia sa žiakom páčila, pán veliteľ žiakov pochválil za ich záujem.