Rodošto

Dňa 23. 5. 2024 naši siedmaci navštívili Rodošto. Naša návšteva múzea začala prednáškou o živote Františka II. Rákocziho a dejinami súvisiacimi s jeho osobou. Následne sme sa rozdelili na 3 skupiny a prešli sme celý dom a pozreli sme si všetky nádherné exponáty. Tento krásny deň sme ukončili sladkou zmrzlinou a pizzou  na Hlavnej ulici.

V areáli Katovej bašty, na nádvorí Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 Východoslovenským múzeom sprístupnený Pamätný dom Františka II. Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi prežil svoj exilový život ako exulant v rokoch 1720-1735.