Hudobná výchova

Hudba vo všeobecnosti v sebe zahŕňa ľudová tvorbu, folklór, zvyky a tradície, klasickú hudbu, ale aj populárnu hudbu rôznych hudobných žánrov a štýlov. Na hodinách HUV si žiaci 5., 7. a 8. ročníka mohli zvoliť tému, ktorú spracovali vo forme projektov alebo prezentácií.