Hodina biológie v prírode v 9. ročníku

Aj keď bol tento školský rok úplne iný ako ostatné, predsa sme len stihli každoročnú praktickú aktivitu v 9.ročníku so zameraním na praktické poznávanie rastlinných spoločenstiev rastúcich v okolí našej školy. Rozdelení v skupinách sme sa presvedčili, že nie je „tráva ako tráva“ a nie každá drevina je „strom“. V knihe „Z našej prírody“, kde sú rastliny rozdelené podľa farby kvetov, sa nám darilo pomerne dobre nájsť rôzne rastlinné druhy a pomenovať ich.

Škoda len, že takýchto hodín v prírode sme nestihli viac…