Stromčeky šťastia

Stromčeky šťastia vyrobené žiakmi 7. A triedy na hodine technickej výchovy.