Hodina literatúry v znamení bábkovej hry

Hodina literatúry v 5.A sa niesla v znamení bábkovej hry. Žiaci sa s nadšením zhostili úlohy bábkohercov, vyrobili si vlastné bábky, kulisy a vymysleli scenár. O tom, že sú žiaci kreatívni a šikovní, svedčia aj nasledujúce fotografie plné usmievavých tvárí.