Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň

Deti z 1. stupňa  súťažili v  umeleckom prednese prózy a poézie v rámci dlhoročnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednášali básne a príbehy podľa svojho umeleckého cítenia tak, aby zaujali. Tešíme sa, že deti stále prejavujú záujem o literatúru. Súťažilo 26 recitátorov, z ktorých iba 4 mali odhodlanie prednášať prózu.
Výsledky v kategórii prednesu prózy – žiaci 2. – 4. ročníka sú takéto:
1. miesto: Laura Benhatchi z 3. A,
2. miesto: Michal Sedlák z 2. A,
3. miesto: Ester Tóthová z 2.A a čestné uznanie získala Ema Jungerová z 2. B.
V kategórii prednes poézie – žiaci 2. – 4. ročníka súťažilo 22 detí a ocenenie získali títo žiaci:
1. miesto: Simona Krajčiová zo 4.B,
2. miesto: Juraj Jablonský z 2.A,
3. miesto: Max Trudňák z 3.C a čestné uznanie získal Krištof Skyba zo 4. C.
Všetkým zúčastneným gratulujeme k odvahe a snahe recitovať pred publikom, víťazom blahoželáme k úspechu a recitátorkám, ktoré sa umiestnili na prvých miestach držíme palce pri reprezentácii v okresnom kole.