Hviezdoslavov Kubín I. kategória

V tomto školskom roku sa uskutočnil 67.ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – Hviezdoslavov Kubín. Triedne kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy prebiehali online, bola to nová, no zaujímavá skúsenosť. Do školského kola postúpilo 26 žiakov, ktorí poslali svoje nahrávky prednesov na vyhodnotenie. Porota mala ťažkú prácu, nakoľko prednesy boli výborné a zaujali. Tešíme sa, že máme toľko šikovných talentov. Blahoželáme!