Deň Zeme

Dňa 22.4.2021 sme si v triedach na 1. stupni pripomenuli sviatok našej Zeme – Deň Zeme. Už 51 rokov si tak pripomíname, že tento deň je venovaný našej planéte. Tento rok je výzva Dňa Zeme obzvlášť naliehavá, pretože sa koná v tieni celosvetovej pandémie ochorenia COVID – 19. Jej dopady sa prejavujú v mnohých sférach nášho života. Tento deň si pripomíname, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho bezprostredného okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, jeho separovanie, či výsadba zelene.

V každej triede si žiaci pripomenuli Deň Zeme rozprávaním, čítaním, kreslením, vyrábaním výrobkov, projektovým vyučovaním a prácou pripravenou triednymi učiteľkami.

Fotografie z tohto dňa si môžete pozrieť pod textom.