Jazykový kvet 2018

Dňa 11.12.2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku. Táto školská súťaž sa u nás uskutočnila už druhý rok. Tohto roku sa po prvýkrát predstavili všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našej škole. Prevahu mala poézia. Mohli sme si ju vypočuť v anglickom, ruskom, francúzskom aj nemeckom jazyku. Próza sa nám predstavila len v anglickom jazyku a mal naozaj početnejšie zastúpenie. Je to hlavne preto, lebo sa vyučuje ako prvý cudzí jazyk už od prvého ročníka.
Vzhľadom na nižšie zastúpenie druhého cudzieho jazyka, porota vyhodnotila osobitne prednes prózy a prednes poézie. A toto je umiestnenie víťazov.

Poézia : 1. miesto Sofia Semančová V.B

2. miesto Karin Schmidtová VII.B

3. miesto Andrea Šulanová VII.B

Próza : 1. miesto Petra Pavlíková VIII.A

2. miesto Katarína Zlacká VII.B

3. miesto Ema Mária Petrová VII.A

Porota udelila aj zvláštnu cenu odbornej poroty. Získala ju Gabriela Kovaličová z III.A triedy za svoj krásny prednes v anglickom jazyku, ktorým nás všetkých očarila.