Pytagoriáda 3. a 4. ročník

12.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, na ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov z tretích ročníkov a 19 žiakov zo štvrtých ročníkov našej školy.
Úspešnými riešiteľmi sa stali Marek Petruška a Lejka Dzurušová z tretieho ročníka a  Alex Pásztor, Maxim Blanár a Iveta Kosalová zo štvrtého ročníka.
Úspešným riešiteľom, ale aj všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov pri riešení matematických úloh.