Malý „maratónsky“ beh

Aj tento školský rok naša základná škola spolupracuje s materskými školami.

Naši prváci 3. októbra 2018 pri príležitosti blížiaceho sa MMM odbehli svoj malý „maratónsky“ beh spolu s deťmi z MŠ Trebišovská. Tento ich malý športový výkon všetci bežci zvládli…Prežili pekný pocit z pohybu pri behu ,ktorý určite u mnohých je aj bude veľmi obľúbený….