Európsky deň jazykov

26.9.2018 sa v našej škole niesol v duchu cudzích jazykov. Veď koniec koncov, ovládať cudzie jazyky je cesta k poznaniu najmä iných kultúr. Žiaci si na všetkých hodinách pripomenuli potrebu učenia sa jazykov v súčasnej spoločnosti. Na našej škole sa vyučuje hneď niekoľko cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský a dokonca aj francúzsky. Určite by si každý vybral ten svoj obľúbený.
Starší žiaci sa zamýšľali nad otázkami „prečo“ a „ako“ sa učiť cudzie jazyky , osvojovali si zaujímavé fakty o jazykoch, rozprávali sa na tému typické symboly rôznych krajín alebo sa zabávali rôznymi aktivitami, hrami, či piesňami. Žiaci 3.ročníka si dokonca vyrobili svoj vlastný obrázkový slovník a v 5.ročníku si osvojovali vlajky rôznych štátov.
Výsledky tvorivosti našich žiakov nám budú ešte dlho zdobiť priestory jazykovej učebne, ktorá je na našej škole naplno využívaná vyučujúcimi cudzích jazykov. U nás si totiž cudzí jazyk, ktorý si chcete osvojiť, môžete skutočne vyberať a to hneď z niekoľkých jazykov. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.