Marec – mesiac knihy

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Knihy obohacujú slovnú zásobu, rozvíjajú našu fantáziu, odstraňujú stres a budujú našu čitateľskú gramotnosť.

My v ŠKD sme sa v priebehu mesiaca venovali čítaniu obľúbených rozprávok, pracovali v zaujímavých tematických pracovných listoch a nakoniec si deti vytvorili a nakreslili svoju obľúbenú rozprávku alebo knihu.