Odvrátená tvár internetu

Od začiatku februára 2022 sa koná celoslovenská preventívna kampaň s názvom „Odvrátená tvár internetu“. Jej cieľom je poukázať na zodpovednosť a bezpečnosť na internete, ale aj na tmavé zákutia online sveta – kyberšikanu. V marci sa v našej škole konali besedy, ktorých sa zúčastnili žiaci 8. ročníka pod vedením nadporučíčky Ing. E. Glovčíkovej z OR PZ, ktorá žiakom sprostredkovala rady polície.

„V súčasnosti v čase pandémie COVID-19 je veľmi často využívaný virtuálny svet, pričom pracovné a súkromné aktivity sa presúvajú do digitálneho priestoru. Používaním internetu sa môžete stať obeťou, ale aj páchateľom protiprávneho konania. Podľa polície zverejnením akejkoľvek informácie na internete strácame nad takouto informáciou kontrolu. Radí preto nikoho v online svete neohovárať, neponižovať a ani nezdieľať príspevky či videá, ktoré by mohli niekoho uraziť či zosmiešniť. Na rodičov apelujú, aby kontrolovali aktivitu svojich detí na internete, napríklad prostredníctvom rodičovskej kontroly.“

Zdroj: Polícia SR – Košický kraj