Marec – mesiac knihy

V mesiaci marec oslavujeme Deň žien, Deň učiteľov, prvý jarný deň a celý mesiac patrí našej priateľke KNIHE.
S prváčikmi sme sa na online hodine rozprávali o tom, prečo je dobré naučiť sa čítať a kde všade sa s čítaním stretneme – pri čítaní receptu, mapy, návodu k hre, pri riešení záhad a detských tajomstiev a najmä pri čítaní kníh. Naši prváci si radi čítajú knihy so svojimi rodičmi, listujú v nich, čítajú obrázky, či dokonca sami dekódujú tajomstvá písmeniek a najradšej po tme s baterkou v posteli.