Medzinárodný deň lesov

21. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov. Pri tejto príležitosti sme v našom ŠKD uskutočnili viaceré aktivity. Lesy nie sú len súčasťou krajiny, sú živými organizmami, majú nenahraditeľný ekologický a hospodársky význam. Deti sa na tento deň aktívne pripravovali. Okrem toho, že prišli oblečení v zelenom, pozreli si aj film s environmentálnou tématikou. Potom sa šikovné rúčky detí s chuťou pustili do práce. Z odpadového materiálu a farebného papiera sme si spoločne vytvorili obrázky stromov, vypočuli sme si rozprávku a zaspievali pesničku o lese. Nezabúdajme! Lesy sú bohatstvom národa, preto ich musíme chrániť.