Kráľ čitateľov

Koľko slov dokážeš prečítať za 1 minútu? Čítanie s porozumením, slovné hračky, knihy to všetko bolo súčasťou čitateľskej súťaže našich tretiakov ,,Kráľ čitateľov“. ,,Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”