Projektová hodina matematiky v V.A a V.B

Triedy V. A a V. B mali  tentokrát  projektovú hodinu matematiky  na tému GRAFY. Úlohou žiakov bolo využiť poznatky z hodín matematiky. Žiaci samostatne vymysleli tému, ktorú spracovali a výsledky zobrazili vo forme grafov. Predviedli pri tom svoju kreativitu, nadšenie z nových výziev, ale aj schopnosť prezentovať sa na veľmi dobrej úrovni.