Mikuláš

„Mikuláš, Mikuláš,

čo v tom vreci schovávaš?

Sladkosti a cukríčky,

len pre dobré detičky.“

Takéto a ešte krajšie básničky, riekanky a piesne zaznievali v každej triede 6. 12. 2023. Po chodbách Trebišky totiž kráčal Mikuláš aj s jeho pomocníkmi. Za splnenie úlohy žiaci dostali keksík. Každá trieda vynikajúco splnila úlohu.

Ďakujeme za krásne piesne.