Olympiáda v anglickom jazyku

V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Vybraní žiaci z jednotlivých tried šiesteho až deviateho ročníka sa stretli počas dvoch vyučovacích hodín, aby si zasúťažili, a to hneď v niekoľkých častiach. V úvode prvej hodiny sa započúvali do nahrávky a následne museli vypracovať náročný test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu. Počas druhej vyučovacej hodiny dostali tému, ku ktorej v dvojiciach modelovali improvizovaný rozhovor bez písomnej prípravy. Napokon museli vytvoriť príbeh k zadanému obrázku, pričom bola hodnotená nielen gramatika, slovná zásoba, ale aj plynulosť ústneho prejavu a kreativita.

Žiaci, tak ako každý rok, súťažili v dvoch kategóriách, a to v kategórii 1A (6. – 7. ročník) a v kategórii 1B (8. – 9.ročník). V kategórii 1A súťažilo 8 žiakov a v kategórii 1B súťažilo 12 žiakov. Aj keď náročnosť týchto úloh bola vysoká, súťažiaci ich veľmi pekne zvládli a rozdiely boli naozaj minimálne. Keďže ide o postupovú súťaž, víťazi oboch kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole a my veríme, že budú úspešní minimálne ako v minulom školskom roku.

Tu sú víťazi oboch kategórií.

Kategória 1A:

  1. miesto: Alexandra Szilágyiová 6. B
  2. miesto: Laura Hutyrová 7. A
  3. miesto: Richard Olexik 7. C

Kategória 1B:

  1. miesto: Michal Chrena 8. C
  2. miesto: Marek Petruška 8. A
  3. miesto: Alžbeta Králová 8. C

Všetkým zúčastneným, samozrejme, ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ďakujeme RADE RODIČOV za príspevok na odmeny pre našich víťazov.  Žiaci dostali knihy v anglickom jazyku a perá.