Návšteva Domu Panny Márie

Dňa 18.05.2023 žiaci 4. a 5. ročníka navštívili Dom Panny Márie v Ždani. Celá táto duchovná obnova sa niesla v znamení príbehu fatimských pastierikov, ktorým sa zjavila Panna Mária. Tento príbeh priblížil posolstvo Panny Márie, ktoré zanechala tomuto svetu.