Krajské kolo v plaveckom 3-boji a vodnóm póle

16. máj 2023 patril k úspešným dňom v ére plaveckého pôsobenia žiakov ZŠ Trebišovská 10. Na krajskom kole v plaveckom 3-boji a vodnóm póle si naši žiaci vybojovali:

– tím plavcov 3. – 4. ročníkov 1. miesto vo vodnom póle,

– Matúš Šimko z III. A 1. miesto v kategórií chlapci na 25 m, 2. – 3. ročník,

– 3. miesto Sára Lilien Petriková zo IV. B v kategórií dievčatá na 25 m, 4. ročník,

– 3. miesto Leo Guzy zo IV. B v kategórii chlapci 25 m, 4. ročník,

– 2. miesto Szilágyiová Natália a Dáša Gombošová z III. B, Matúš Šimko z III. A a Leo Guzy zo IV. B v kategórii 4×25 m voľný spôsob, 2. – 4. ročník.

Ako jediná škola z krajského kola Košice sme postúpili na celoštátne superfinále do Šamorína, ktoré bude 13. – 14. júna v X-Bionic Sphere. Reprezentovať nás bude 12 žiakov: Matúš Šimko, Sára Lilien Petriková, Leo Guzy, Natália Szilágyiová, Dáša Gombošová, Samuel Tocik, Damián Kuročka, Kristián Liščinský, Denis Fedorko, Michaela Nižníková, Ema Janičková, Krištof Skyba.

Srdečne blahoželáme húževnatým plavcom, pani učiteľke Katke Veľkej aj pánovi učiteľovi Štefanovi Ivančovi.