Návšteva dopravného ihriska

Dňa 31.5.2018 žiaci 4.B triedy navštívili dopravné ihrisko na Alejovej ulici, aby si v praxi hravou formou vyskúšali pravidlá cestnej premávky. Pred samotným bicyklovaním si žiaci vypočuli prednášku o bezpečnom správaní sa v cestnej premávke, ktorá bola spojená so súťažami a úlohami na interaktívnej tabuli. Dozvedeli sa toho veľa aj o dopravných značkách. Každý žiak mal možnosť vyskúšať si premávku buď na bicykli alebo kolobežke, podľa želania. Na celú aktivitu dohliadali dvaja príslušníci Policajného zboru v Košiciach, ktorí žiakov celý čas usmerňovali. Žiakom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila a boli odhodlaní navštíviť dopravné ihrisko opäť.