Noc v škole

Žiaci 7. B a 7. C  zažili, čo sa stane, keď zhasnú všetky svetlá v škole.  Dňa 9. 12. mali vianočnú párty v škole. Triedy si krásne vyzdobili  a doniesli žinenky, na ktorých spali. Z domu si priniesli rôzne koláčiky, maškrty, spacáky a skvelú atmosféru. Žiaci si zahrali florbal, zaspievali a niektorí aj zatancovali. Najväčšiu zábavu mali zo schovávačiek. Veľmi nás tešilo, že naši žiaci zažili spoločné chvíle v škole a vedeli sa spoločne zabaviť. Noc bola dlhá, plná zážitkov a krásnych spomienok. Žiakov chválime, boli zodpovední a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá.