eTwinning – ,,Culture or cool tour?“

Na hodinách anglického jazyka sa žiaci IX. B triedy zapájajú  do medzinárodného projektu eTwinning s názvom Culture or “cool tour”?  Jedným z cieľov projektu je aj rozšíriť kultúrne povedomie o rôznych krajinách.  Žiaci spolupracujú s rovesníkmi zo Španielska (Baskicka) i Turecka a postupne pracujú na zadaných úlohách. Najprv pracovali na úvodných zadaniach, v ktorých sa navzájom predstavovali v podobe avatarov. Žiaci si prichystali  prezentáciu školy v podobe videa. Vytvárali slovné mraky zo slov, ktoré o danej krajine vedia.  Vyhotovili adventný kalendár o kultúrnych zaujímavostiach našej krajiny a odoslali vianočné pohľadnice partnerskej škole. Ešte ich čaká mnoho iných činností a aj viac kolaboratívnejších aktivít, na ktoré sa tešia. Žiaci sú veľmi šikovní a svoje úlohy na projekte zvládajú na výbornú.