Osová a stredová súmernosť

Žiaci 5. C a 5. B si na hodinách matematiky precvičili svoju jemnú motoriku na tému „Osová a stredová súmernosť“. Vytvárali dokonalé a na milimeter presné obrazce. A podarili sa im nádherné diela.