„Trestnoprávna zodpovednosť“

Na tému „Trestnoprávna zodpovednosť“ sa 2.5.2022 uskutočnila beseda pod vedením nadporučíka  Ing. E. Glovčíkovej z OR PZ v triedach 7. ročníka. Definícia mladistvého páchateľa, ktorý nesie trestnoprávnu zodpovednosť za svoje činy, stanovuje priamo Trestný zákon v štvrtej hlave upravujúcej osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých, konkrétne § 94 ods. 1:

„Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.“

Npor.Ing. Glovčíková predstavila problémy mladistvých pomocou pútavých videí a príbehov z vlastných skúseností.

Zodpovedná osoba: Ing. Kassayová Denisa