Pokyny k otvoreniu školy

Vážení rodičia,

zverejňujeme pokyny o otvoreniu školy od 1.6.2020. V prílohách zverejňujeme aj vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, príchod a odchod žiaka do/zo školy a rozvrh hodín.

Žiadame rodičov žiakov, aby plne rešpektovali tieto pokyny.

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

Príchod a odchod žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozvrh hodín