Pracovné miesto v ŠKD

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2022.
Pozícia: Vychovávateľka školského klubu detí
Bližšie informácie na https://www.kosice.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-zs-trebisovska-10-kosice-24