Prehliadka mesta Košice

Potúlali sme sa trošku po našom krásnom meste so známym a zábavným sprievodcom Milanom Kolcunom. Našim žiakom poukazoval zaujímavé objekty v meste a okorenil to veselými historkami o nich, tak ako to vie iba on. Dozvedeli sme sa aj o dávnych  udalostiach, ktoré ovplyvnili život ľudí v ňom. Lebo, ako aj on sám hovorí, je dôležité poznať históriu, aby sme sa stali lepšími, vnímavejšími a tolerantnejšími.