Riaditeľské voľno

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka našej školy na 22. decembra 2023 z prevádzkových dôvodov.
Mgr. Peter Fábry