Rovesnícke učenie anglického jazyka

Dňa 26.5.2022 žiaci 6.C uskutočnili zaujímavú aktivitu v triede 2.C. Pod dohľadom triednej učiteľky 2.C a vyučujúcej anglického jazyka 6.C odučili hodinu anglického jazyka. Tento spôsob učenia nazývame rovesnícke učenie. Čo je to rovesnícke učenie? Keď starší žiaci učia mladších žiakov alebo spolužiak vysvetľuje spolužiakovi učivo, resp. kamarát kamarátovi pomáha s učením. Touto formou sa deti učia samostatnosti, slobode, spolupráci a zodpovednosti pri príprave na danú tému, ktorú idú rovesníkov učiť. V tomto prípade boli „vyučujúcimi“ šiestaci a uskutočnením zaujímavých aktivít priblížili druhákom slovnú zásobu spojenú so zvieratkami. Dôsledne sa pripravili, pretože hodinu odučili v anglickom jazyku. Hravou formou, prostredníctvom hranej situácie, vymaľovania obrázkov a piesne sa snažili naučiť mladších žiakov niečo z toho, čo oni už vedia. Cieľ vyučovacej hodiny – naučiť mladšie deti pomenovať problém spojený s časťou tela – sa im podarilo splniť a my môžeme povedať, že spokojní boli všetci zúčastnení.