Ruské slovo

Dňa 3. 2. 2023 sa v CVČ Domino konalo krajské kolo súťaže v speve, v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci: Zuzana Benčová z IX. C v prednese prózy, Michaela Cicoňová z IX. B v prednese poézie a Tomáš Ševčík v sólovom speve. Atmosféra bola pohodová a pre našu školu úspešná. Tomáš si vyspieval 2. miesto a Zuzka svojím prednesom získala 3. miesto. Celá súťaž sa ukončila záverečným vystúpením víťazov a spoločným zaspievaním si piesne  „В лесу родилас ёлочка“.