Karnevalové popoludnie

Školský klub detí plánuje, ale príroda mení. Pripravovali sme netradičný slalom na snehu a….. snehu nikde. No my sme sa nevzdali a prírodu sme prekabátili. Je tu čas karnevalov, čas veselosti a zábavy a my sme to využili. V karnevalový deň sme zorganizovali na chodbe karnevalový netradičný slalom. Deti v maskách sa zabávali, športovali, súťažili a my, vychovávateľky sme boli rady, že sa nám táto akcia úspešne vydarila.