Školské kolo vo florbale

Predvianočná atmosféra na škole ZŠ Trebišovská 10 a dátumy 13. a 14. 12. 2023 patrili tradičnému florbalovému celoškolskému turnaju. V tento rok sme uskutočnili už IV. ročník tohto obľúbeného turnaja.

Zápasy prebiehali v živej atmosfére-spolužiaci povzbudzovali, hráči a hráčky sa snažili o čo najlepší výkon. Do turnaja sa zapojili žiaci z takmer každej triedy II. stupňa, ich počet prevýšil počet cez 140 detí. Žiaci boli rozdelení do kategórie mladší a starší žiaci/ žiačky. Z každej kategórie vzišiel víťaz a stal sa majstrom školského kola vo florbale pre školský rok 2023/2024.

Poradie v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

Mladšie žiačky1.miesto: 6. B, 2. miesto 6. C, 3. miesto: 6. A

Staršie žiačky1. miesto9. B, 2. miesto: 8. B, 3. miesto: 7. B

Mladší žiaci: 1. miesto: 6. B, 2. miesto: 6. C, 3. miesto:  5. B

Starší žiaci1. miesto8.C, 2. miesto: 8. B, 3. miesto: 7. A

 

Ďakujeme za každoročnú pomoc Tréningovému centru Kalimero, vďaka ktorému sme mohli žiakom vytvoriť florbalové podmienky vo forme  zapožičania mantinelov a vytvorením oficiálneho florbalového ihriska.

RADA RODIČOV nám financovala nákup krásnych medailí, ďakujeme za tento príspevok.

Dúfame, že sa aj na budúci školský rok stretneme v takomto vysokom počte na celoškolskom florbalovom turnaji a vytvoríme tým radostné spomienky, športové zážitky a krásnu atmosféru pre žiakov našej Trebišky.