Zber mobilov

Každý rok máme súťaž v zbere mobilov. Ani tento rok nebol výnimkou. V tom to roku sa ho zúčastnilo iba 13 žiakov. Spolu sme vyzbierali  122  kusov.

Súťaž vyhrala Sofia Gašparová z V. C, ktorá nazbierala 48 mobilov.

Ceny do súťaže boli z programu Recyklohry.

 

  Meno žiaka: Trieda: Počet odovzdaných  mobilných telefónov:
1. Sofia Gašparová 5.C 48
2. Laura Danková 1.C 27
3. Michaela Marcinová 1.A 15
4. Adam Hroš 1.B 8
5. Nina Buchláková 7.B 6
6. Vilko Bujňák 2.B 4
7. Lukáš Mihalko 5.C 4
8. Richard Tokár 4.A 3
9. Simona Šugárová 4.B 2
10. Martin Halás 1.B 2
11. Matej Belica 1.C 1
12. Martina Hucková 1.A 1
13. Sára Bazelidesová 2.C 1
15. Spolu   122