Školské kolo vo vybíjanej

V utorok 25. 04. 2023 sa uskutočnilo školské kolo vo vybíjanej. Bol to premiérový I. ročník turnaja, ktorý sme zorganizovali pre žiakov II. stupňa. Turnaj bol určený hlavne pre dievčatá, no ak si trieda nenazbierala 8 dievčat do družstva, mohli si počet hráčov v družstve doplniť s 2 chlapcami.

Zápasy prebiehali v skvelej atmosfére. Bola to rýchla hra  spojená s  útokom, vybitím a  veľkými  emóciami, a to všetko bolo spojené s utorkovou súťažou.

Hralo sa v 2 kategóriách :

1. mladší žiaci – 6.a 7. ročníka,

2. starší žiaci – 8. a 9. ročníka.

Konečné poradie v kategóriách:

Mladší žiaci: 1. miesto: 7. B, 2. Miesto: 7. A, 3. miesto: 6. B

Starší žiaci: 1. miesto: 9. B, 2. miesto: 8. A, 3. miesto: 9. A

Dúfame, že žiakom sa na turnaji páčilo a veríme, že sa nám podarí zorganizovať rovnako kvalitný turnaj aj na budúci školský rok.