Deň zeme na 2. stupni

V sobotu mala naša Zem narodeniny. Vraj, už oslavuje 50 rokov.

My sme sa rozhodli, že na 2. stupni to s ňou oslávime v pondelok 24. apríla.

Urobili sme dve súťaže.

Pre mladších žiakov 5. – 6.ročník na prvej a druhej hodine.

Takto vyzerá  tabuľka žiakov 5. – 6. ročníka:

Trieda

 s číslom

Za čo boli udelené body
Oblečenie   v zelenom Pozdrav pre Zem

Kreatívna úloha

Odpovede na otázky

Vedomostná časť

Koleso šťastia

/vec náhody/

Model lesa

Tvorivá úloha

Všetky body spolu Celkové poradie
1. VI.A 7 25 30 10 25 97 1.miesto
2. V.C 4 15 15 15 20 69
3. VI.C 3 30 15 5 5 58
4. VI.B 5 10 20 30 15 80 3.miesto
5. V.A 6 5 20 30 10 71
6. V.B 1 20 25 30 30 96 2.miesto

Čo bolo odmenou? Dobrá zábava, získanie vedomostí a kreativita. Pre víťazov to bol kvietok – biela fuksia na skrášlenie triedy a sladká nádielka.

Žiaci 7. – 9. ročníka mali súťaž na štvrtej a piatej hodine. Starší žiaci sa nedali zahanbiť, nebáli sa zaspievať rôzne piesne, no koleso šťastia zamiešalo karty. Žiaci boli veľmi kreatívni a snaživí.

Celkové poradie žiakov 7. – 9. ročníka:

Trieda

 s číslom

Za čo boli udelené body
Oblečenie   v zelenom Pozdrav

Kreatívna úloha

Odpovede na otázky

Vedomostná časť

Koleso šťastia

/vec náhody/

Všetky body spolu Celkové poradie
VII.A 3 0 30 20 53
VII.B 2 10 40 35 87 1. miesto
VII.C 3 10 10 30 53
VIII.A 1 10 20 5 36
VIII.B 1 0 10 10 21
 VIII.C 3 10 30 35 78 2. miesto
IX. A 3 10 50 0 63
IX. B 2 0 10 50 62
IX. C 1 10 40 20 71 3. miesto

Pozrite si vo fotogalérii, ako to asi vyzeralo.