Svetový deň poézie

V mesiaci marec, ktorý je už tradične venovaný knihám, sa žiaci na hodinách cudzích jazykov zapojili do školskej súťaže v tvorivom písaní pri príležitosti Svetového dňa poézie. Cieľom tejto tvorivej súťaže bolo podporiť a spoznať jazykovú diverzitu práve prostredníctvom poetických výrazov.

Do súťaže sa zapojili žiaci 6. až 9. ročníka  v dvoch jazykoch. Keďže anglický jazyk sa vyučuje ako prvý cudzí jazyk, vyučujúce pani učiteľky súťažiacich rozdelili do dvoch kategórií. Nemecký jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk, a preto aj prác bolo o niečo menej.

Básne, ktoré vznikli boli všetky zaujímavé a veľmi nápadité, bolo  ťažké vybrať tie najlepšie. Po dlhom zvažovaní sa vyučujúce daných predmetov dohodli na víťazoch jednotlivých kategórií, ktorým srdečne blahoželáme.

ANJ kategória 6. – 7. ročník:

1.miesto : Alžbeta Králová, 7. C

2.miesto: Ema Toporčáková, 7. A

3.miesto: Oliver Krinický, 6. A

ANJ kategória 8. – 9. ročník:

1.miesto : Katarína Pirošková, 9. B

2.miesto: Veronika Želinská, 8. A

3.miesto: Amy Mainušová, 8. B

NEJ

1.miesto: Katarína Pirošková, 9.B

2.miesto: Martina Šuľová, 9.C

3miesto: Ester Kniežová, 9. B

 

Na záver je potrebné ešte dodať, že si vážime tvorivosť všetkých našich žiakov, a preto sme vytvorili Zbierku básní, ktorú si môžete priamo tu prečítať a sami nájsť tú svoju báseň.

Zbierka Básní